Home

Bijlagen

Inleiding

Met de vaststelling van de Begroting 2021 gaf de gemeenteraad groen licht voor de investeringen die deel uitmaken van de jaarschijf 2021 van het tot de begroting 2021 behorende investeringsprogramma 2021-2024.

In de hierna volgende overzichten geven wij achtereenvolgend inzicht in:

  • Uitvoering jaarschijf 2021 Investeringsprogramma 2021-2024;
  • Afwikkeling restantkredieten investeringen 2020;
  • Afwikkeling restantkredieten investeringen voorgaande jaren;
  • De Inkomsten behorende bij de investeringen (2021, 2020 en voorgaande jaren).

Onder het overzicht investeringen lichten wij de diverse investeringen 2020, 2019 en voorgaande jaren toe. Daarna lichten wij de verschillen met de door de gemeenteraad bij de vaststelling van de begrotingen 2021 en 2020 beschikbaar gestelde kredieten toe.

De overzichten geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:
Er zijn geen noemenswaardige overschrijdingen. Om deze reden zijn er geen investeringen opgenomen bij het onderdeel Verantwoording begrotingsrechtmatigheid.

Voor o.a. wegen en riolering zijn totaalkredieten beschikbaar gesteld. Deze zijn vervolgens onderverdeeld in deelkredieten voor diverse werken. De werkelijke lasten per werk wijken zowel positief als negatief af van de ramingen. De totale lasten blijven binnen het beschikbaar gestelde krediet. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven wij een overzicht van de (belangrijkste) uitgevoerde werken in 2021;
De geraamde investeringen komen vaak niet volledig tot uitvoering in het jaar van beschikbaarstelling. De planvorming neemt meestal de nodige tijd in beslag. De nog niet (volledig) gerealiseerde investeringen (restantkredieten) leiden tot een financieel voordeel op de kapitaallasten (onderuitputting). Deze onderuitputting raamden we voor een bedrag van € 451.000 bij de 6e perioderapportage en voor € 1.000.000 bij de 8e perioderapportage. In deze jaarrekening is er nog een voordeel van € 227.000 op de kapitaallasten.

Grootboeknummer

Startjaar

Begroot uitgaven

begroot t/m 2020

begroot 2021

Begroot inkomsten

begroot t/m 2020

begroot 2021

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo uitgaven/ inkomsten tot peiljaar

Saldo uitgaven/ inkomsten tot en met peiljaar

restantkrediet ultimo 2021

0.1 Bestuur

7030002 Vernieuwen compressor Markt 1 Axel(K)

2020

0

0

0

0

0

Totaal 0.1 Bestuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.2 Burgerzaken

Totaal 0.2 Burgerzaken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

7032205 Voormalig terrein C-1000 Axel 4323 m²

2019

0

-216.150

-216.150

-216.150

0

-216.150

0

-216.150

0

7320206 Verkoop erfpachtsgronden Sas van Gent

2021

0

0

0

-5.310

0

-5.310

5.310

7320207 Emmabaan Koewacht 34.163 m²

2021

0

0

0

-503.996

0

-503.996

503.996

7030001 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP 2021)

2021

100.000

100.000

0

100.000

0

0

100.000

7320003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16)

2010

489.709

489.709

0

489.709

7.207

7.207

7.207

482.502

7320004 Realisatie woningbouw Le Feber te Magrette(K)

2020

150.000

150.000

0

150.000

2.331

2.178

2.331

4.510

145.490

7320005 Verpl. superm. SvG: Opwaardering Suikerdijk(K)

2020

200.000

200.000

0

200.000

1.462

3.370

1.462

4.832

195.168

Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

939.709

839.709

100.000

-216.150

-216.150

0

723.559

11.000

5.548

0

-725.456

11.000

-708.907

1.432.466

0.4 Overhead

7040309 Camera's toegangscontrole stadhuis Terneuzen(K)

2017

27.187

27.187

0

27.187

0

0

0

27.187

7040336 Vernieuwing bureaustoelen (IP 2019)

2019

200.000

200.000

0

200.000

0

0

0

200.000

7040337 Onderzoek huisvesting stadhuis/kantoor (IP 2019)

2019

30.000

30.000

0

30.000

0

7.949

0

7.949

22.051

7040338 Vernieuwing hardware (IP 2019)

2019

125.000

200.000

-75.000

0

125.000

0

33.299

0

33.299

91.701

7040339 Bekabeling Markt 1, Axel (van 7040338 - IP 2019)

2019

75.000

75.000

0

75.000

0

0

75.000

7040420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013)

2013

585.000

650.000

-65.000

0

585.000

505.222

505.222

505.222

79.778

7040427 Vastgoedregistratiesysteem (IP 2021)

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

7040428 Vervanging applicaties P&O roosterprogr. (IP 2017)(K)

2017

0

30.891

-30.891

0

0

0

0

0

0

7040429 Suite voor sociale regie (van 7040420 IP 2013)

2013

34.000

34.000

0

34.000

0

0

34.000

7040504 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting stadhuis/stadskant

2019

22.000

22.000

0

22.000

0

1.222

0

1.222

20.778

7040505 Afkortzaag (IP 2020)(K)

2020

7.500

7.500

0

7.500

0

0

0

7.500

7040507 Combo 76 (IP 2020)(K)

2020

30.000

30.000

0

30.000

0

0

0

30.000

7040508 Picket auto 73 (IP 2021)(K)

2021

45.000

45.000

0

45.000

0

0

0

45.000

7040509 Gesloten bestelbus monteur zwembaden (IP 2021)(K)

2021

50.000

50.000

0

50.000

0

0

0

50.000

7040510 Pick-up 21 (IP 2021)(K)

2021

50.000

50.000

0

50.000

0

0

0

50.000

7040511 Mini graver (IP 2021)(K)

2021

30.000

30.000

0

30.000

0

25.621

0

25.621

4.379

7040512 Pick up 14 (IP 2021)(K)

2021

50.000

50.000

0

50.000

0

0

0

50.000

7040513 Tachymeter (IP 2021)(K)

2021

40.000

40.000

0

40.000

0

0

0

40.000

7041749 Kernboormachine (IP 2017)(K)

2017

10.000

10.000

0

10.000

3.680

3.680

3.680

6.320

7041767 Aanleg depot afdeling R & B aan de Koegorsstraat(K)

2019

190.000

190.000

0

190.000

140.217

36.086

140.217

176.302

13.698

7041775 Pick-up 18 stadsservice (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

50.000

0

0

0

50.000

7041776 Pick-up 19 stadsservice (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

50.000

7.141

7.141

7.141

42.859

7041777 Pick-up 21 stadsservice (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

50.000

0

0

0

50.000

7041778 Combo 23 stadsservice (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

30.000

0

0

0

30.000

7041779 Combo 31 (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

30.000

0

0

0

30.000

7041780 Combo 22 techniek (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

30.000

0

0

0

30.000

7041781 Combo 104 techniek (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

30.000

0

0

0

30.000

7041782 Combo 105 (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

30.000

0

0

0

30.000

7041783 Combo 106 techniek (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

30.000

0

0

0

30.000

7041784 Combo 107 techniek (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

30.000

0

0

0

30.000

7041785 Bestelbus 29 (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

50.000

0

0

0

50.000

7041786 Bestelbus 30 (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

50.000

0

0

0

50.000

7041790 Combo 109 Handhaving (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

30.000

0

0

0

30.000

7041791 Combo 71 bode(K)

2019

30.000

30.000

0

30.000

0

0

0

30.000

7041792 auto 50 handhaving(K)

2019

51.000

51.000

0

51.000

34.147

1.005

34.147

35.152

15.848

7041793 auto 51 handhaving(K)

2019

51.000

51.000

0

51.000

34.466

1.005

34.466

35.471

15.529

7041795 auto 53 handhaving(K)

2019

48.000

48.000

0

48.000

22.865

9.496

22.865

32.361

15.639

7904001 Renovatie stadhuis/-kantoor Trz 2020)(K)

2020

2.212.000

2.212.000

2.212.000

0

2.486

0

2.486

2.209.514

7904002 Laadpalen voor elektrische auto's (IP 2020)(K)

2020

58.684

58.684

0

58.684

0

0

0

58.684

Totaal 0.4 Overhead

4.541.371

4.338.262

203.109

0

0

0

4.541.371

747.738

118.169

0

0

747.738

865.907

3.675.464

Totaal Programma 0 - Bestuur en ondersteuning

5.481.080

5.177.971

303.109

-216.150

-216.150

0

5.264.930

758.738

123.717

0

-725.456

758.738

156.999

5.107.931

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Programma 1 - Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1 Verkeer en vervoer

7211231 Doortrekken Laan van Othene(K)

2014

600.000

600.000

0

600.000

1.541

0

1.541

1.541

598.459

7211253 Infrastructuur De Kampagne(K)

2017

1.215.079

985.079

230.000

0

1.215.079

433.842

388.033

-214

433.628

821.660

393.419

7211257 Sneeuwschuiver (IP 2018)(K)

2018

20.000

20.000

0

20.000

0

6.562

0

0

0

6.562

13.438

7211264 Bushalte Hoek

2019

160.000

160.000

-25.000

-25.000

135.000

146.651

4.433

-25.000

121.651

126.084

8.916

7211265 Pick-up met bak en zijlaadsysteem 33 (IP 2019)

2019

80.000

80.000

0

80.000

67.564

67.564

67.564

12.436

7211267 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2019

2019

894.000

894.000

0

894.000

810.993

83.841

0

810.993

894.833

-833

7211270 Aanp.i.v.m. VN verdrag diverse bushaltes

2019

200.000

200.000

-105.240

-105.240

94.760

94.603

-607

94.603

93.996

764

7218028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016)

2016

295.500

295.500

0

295.500

281.562

1.478

0

281.562

283.040

12.460

7218029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016)

2016

117.500

117.500

0

117.500

118.499

0

118.499

118.499

-999

7218030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017)

2017

295.500

295.500

0

295.500

0

90.191

0

0

90.191

205.309

7218031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017)

2017

117.500

117.500

0

117.500

0

71.516

0

0

71.516

45.984

7218032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018)

2018

295.500

295.500

0

295.500

171.086

108.207

0

171.086

279.292

16.208

7218033 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2018)

2018

117.500

117.500

0

117.500

116.632

0

116.632

116.632

868

7218034 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2019)

2019

295.500

295.500

0

295.500

293.541

0

293.541

293.541

1.959

7218035 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2019)

2019

117.500

117.500

0

117.500

55.669

38.881

0

55.669

94.550

22.951

7218036 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2020)

2020

295.500

295.500

0

295.500

60.533

231.589

0

60.533

292.123

3.377

7218037 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2020)

2020

117.500

117.500

0

117.500

32.712

31.379

0

32.712

64.091

53.409

7218038 Verbetering lichtmasten openb. verlichting (IP2021)

2021

117.500

117.500

0

117.500

0

67.931

0

0

67.931

49.569

7218039 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2021)

2021

295.500

295.500

0

295.500

0

151.377

0

0

151.377

144.123

7210034 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2020(K)

2020

816.000

816.000

0

816.000

305.342

305.460

0

305.342

610.802

205.198

7210035 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2020(K)

2020

804.500

804.500

0

804.500

783.056

13.469

0

783.056

796.525

7.975

7210036 Strooier groot (IP 2020)(K)

2020

40.000

40.000

0

40.000

34.650

0

34.650

34.650

5.350

7210037 Strooier klein (IP 2020)(K)

2020

25.000

25.000

0

25.000

23.950

0

23.950

23.950

1.050

7210038 Veegwagen 40 (IP 2020)(K)

2020

190.000

190.000

0

190.000

0

0

0

0

190.000

7210039 Veegwagen 38 (IP 2020)(K)

2020

190.000

190.000

0

190.000

0

0

0

0

190.000

7210040 Veegwagen 37 (IP 2020)(K)

2020

190.000

190.000

0

190.000

0

0

0

0

190.000

7210043 Zoutstrooier groot 45 (IP 2021)(K)

2021

45.000

45.000

0

45.000

0

0

0

0

45.000

7210044 Zoutstrooier groot 46 (IP 2021)(K)

2021

45.000

45.000

0

45.000

0

0

0

0

45.000

7210045 Reconstructie wegen (IP 2021)(K)

2021

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

0

646.346

0

0

646.346

353.654

7211714 Strooier/klein 55 (IP2014)

2014

36.000

36.000

0

36.000

22.770

0

22.770

22.770

13.230

7041757 Aanhanger (IP 2018)(K)

2018

10.000

10.000

0

10.000

7.401

0

7.401

7.401

2.599

7041762 Asfaltzaag (IP 2018)(K)

2018

11.000

11.000

0

11.000

0

0

0

0

11.000

Totaal 2.1 Verkeer en vervoer

9.049.579

7.316.579

1.733.000

-130.240

-130.240

0

8.919.339

3.862.594

2.240.693

-25.214

-607

3.837.380

6.077.466

2.841.873

2.2 Parkeren

7210021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017)(K)

2017

108.462

108.462

0

108.462

42.764

29.522

0

0

42.764

72.286

36.176

7210022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017)(K)

2017

99.729

99.729

0

99.729

26.509

33.713

0

0

26.509

60.222

39.507

7210023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017)(K)

2017

20.390

20.390

0

20.390

0

0

0

0

0

20.390

7210025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017)(K)

2017

73.604

73.604

0

73.604

68.414

5.285

0

0

68.414

73.699

-95

7210026 Parkeertoezicht (IP 2018)(K)

2018

23.485

23.485

0

23.485

0

5.367

0

0

0

5.367

18.118

7220003 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2021)(K)

2021

119.000

119.000

0

119.000

0

0

0

0

0

119.000

7220004 Dynamische afsluiting Noordstraat Axel (IP 2021)(K)

2021

100.000

100.000

0

100.000

0

0

0

0

0

100.000

7220005 Schrob-/zuigmachine parkeergarage Oostkolk IP 2021(K)

2021

18.000

18.000

0

18.000

0

0

0

0

0

18.000

Totaal 2.2 Parkeren

562.670

325.670

237.000

0

0

0

562.670

137.687

73.887

0

0

137.687

211.574

351.096

2.3 Recreatieve havens

7220001 Veerhavengebied Terneuzen

2007

5.453.000

5.453.000

0

5.453.000

3.292.334

968.964

0

0

3.292.334

4.261.298

1.191.702

7230001 Veerhavengebied Terneuzen (IP 2021)

2021

200.000

200.000

0

200.000

0

0

0

0

200.000

Toaal 2.3 Recreatieve havens

5.653.000

5.453.000

200.000

0

0

0

5.653.000

3.292.334

968.964

0

0

3.292.334

4.261.298

1.391.702

Totaal Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat

15.265.249

13.095.249

2.170.000

-130.240

-130.240

0

15.135.009

7.292.615

3.283.544

-25.214

-607

7.267.401

10.550.338

4.584.671

3.4 Economische promotie

7340035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat.(K)

2013

36.117

36.117

0

36.117

35.393

0

0

35.393

35.393

724

7570041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden)(K)

2019

477.000

477.000

0

477.000

135.867

0

0

135.867

135.867

341.133

7570042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur)(K)

2019

401.000

401.000

0

401.000

0

0

0

0

401.000

Totaal 3.4 Economische promotie

914.117

914.117

0

0

0

0

914.117

171.260

0

0

0

171.260

171.260

742.857

Totaal Programma 3 - Economie

914.117

914.117

0

0

0

0

914.117

171.260

0

0

0

171.260

171.260

742.857

4.2 Onderwijshuisvesting

7420066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek

2018

50.000

50.000

0

50.000

21.334

10.015

0

0

21.334

31.349

18.651

7420067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ

2018

50.000

50.000

0

50.000

24.511

0

0

24.511

24.511

25.489

7420068 Onderzoek leerlingenstromen in kern Terneuzen

2018

25.000

25.000

0

25.000

23.750

1.150

0

0

23.750

24.899

101

7420069 Onderzoek onderwijshuisvesting in Westdorpe

2019

50.000

50.000

0

50.000

0

23.526

0

0

0

23.526

26.474

7420070 Onderzoek onderwijshuisv.Voortgezet Onderw.Tern.

2021

0

0

0

0

0

0

0

7420071 Aanp.ivm VN verdrag BS Zeemeeuw-de Stelle TNZ

2019

35.000

35.000

0

35.000

434

0

434

34.566

7420072 Voorber.krediet onderwijshuisv. De Torenberg IP 2021

2021

50.000

50.000

0

50.000

0

0

0

50.000

7420162 Aanp.ivm VN verdrag BS de Kameleon TNZ(K)

2019

20.000

20.000

0

20.000

148

0

148

19.852

7420163 Aanp.ivm VN verdrag BS `t Geuzennest BVL(K)

2019

3.500

3.500

0

3.500

666

0

666

2.834

7420164 Aanp.ivm VN verdrag BS Mozaiek Sluiskil(K)

2019

32.000

32.000

0

32.000

0

0

0

32.000

7420165 Aanp.ivm VN verdrag BS Laureyn Philippine(K)

2019

27.000

27.000

0

27.000

1.231

0

1.231

25.769

7420166 Aanp.ivm VN verdrag BS de Vlaswiek Koewacht(K)

2019

31.000

31.000

0

31.000

243

0

243

30.757

7420167 Onderwijshuisvesting Othene (uitbreiding) (IP 2021) (K)

2021

368.000

368.000

0

368.000

685.875

-355.498

0

330.378

37.622

7420168 Onderwijshuisvesting BS Rivierenbuurt (IP 2021) (K)

2021

8.246.000

8.246.000

0

8.246.000

166.828

0

166.828

8.079.172

7420169 Onderwijshuisvesting BS Hoek (IP 2021) (K)

2021

7.570.000

7.570.000

0

7.570.000

8.324

0

8.324

7.561.676

Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting

16.557.500

323.500

16.234.000

0

0

0

16.557.500

69.595

898.440

0

-355.498

69.595

612.537

15.944.963

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Totaal Programma 4 - Onderwijs

16.557.500

323.500

16.234.000

0

0

0

16.557.500

69.595

898.440

0

-355.498

69.595

612.537

15.944.963

5.2 Sportaccommodaties

7520059 Aanp.ivm VN verdrag Sportcentrum Vliegende Vaart

2019

20.500

20.500

0

20.500

6.312

0

6.312

14.188

7520065 Verzamelbudget sportaccommodaties (IP 2021)(K)

2021

67.000

67.000

0

67.000

11.128

0

11.128

55.872

7520066 Desinfectie-installatie Vliegende Vaart(K)

2019

0

0

0

0

0

0

7520067 Padelbanen TC Animo (IP 2021)(K)

2021

58.000

58.000

0

58.000

58.000

0

58.000

0

7531066 Kunstgrasveld FC Axel Grondlaag(IP 2020)(K)

2020

225.000

225.000

0

225.000

224.999

224.999

224.999

1

7531067 Kunstgrasveld FC Axel Toplaag(IP 2020)(K)

2020

175.000

175.000

0

175.000

164.590

9.180

164.590

173.770

1.230

Totaal 5.2 Sportaccommodaties

545.500

420.500

125.000

0

0

0

545.500

389.588

84.620

0

0

389.588

474.208

71.292

5.4 Musea

7530009 Aanp.ivm VN verdrag Scheldetheater Terneuzen

2019

4.500

4.500

0

4.500

92

0

92

4.408

7540009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein

2009

1.691.302

1.691.302

0

1.691.302

1.614.382

0

0

1.614.382

1.614.382

76.920

7540013 Aanp.ivm VN verdrag Industr.Museum Zld SvG(K)

2019

6.000

6.000

0

6.000

3.838

0

3.838

2.162

7540014 Aanp.ivm VN verdrag museum het Warenhuis Axel(K)

2019

43.000

43.000

0

43.000

2.558

0

2.558

40.443

7540015 Aanp.ivm VN verdrag schoolmuseum Schooltijd TNZ(K)

2019

111.500

111.500

0

111.500

0

111.500

Totaal 5.4 Musea

1.856.302

1.856.302

0

0

0

0

1.856.302

1.614.382

6.488

0

0

1.614.382

1.620.869

235.433

5.6 Media

7560004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat(K)

2017

1.216.000

1.216.000

-1.133.000

-1.133.000

83.000

940.150

301.891

0

0

940.150

1.242.041

-1.159.041

7560005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat(K)

2017

1.000.000

1.000.000

-570.000

-570.000

430.000

157.075

682.311

0

0

157.075

839.387

-409.387

7560006 Aanp.ivm VN verdrag bibliotheek TNZ+Statie(K)

2017

24.500

24.500

0

24.500

0

0

0

0

0

0

24.500

7560007 Lening St.Bibl.ZVL inrichting nieuwe locatie(K)

2021

430.000

430.000

0

430.000

0

430.000

0

0

0

430.000

0

7030008 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting Toonbeeld TNZ

2019

70.000

70.000

0

70.000

8.949

0

0

0

8.949

61.051

Totaal 5.6 Media

2.740.500

2.310.500

430.000

-1.703.000

-1.703.000

0

1.037.500

1.097.225

1.423.151

0

0

1.097.225

2.520.377

-1.482.877

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7570003 Landschapsuitvoering(K)

2011

978.563

978.563

-211.374

-211.374

767.189

902.941

88.870

-254.386

648.556

737.426

29.763

7570045 Landschapsuitvoering IP 2021(K)

2021

90.000

90.000

0

90.000

0

0

90.000

7570046 wijkgebouw groenbeheer IP 2021(K)

2021

105.000

105.000

0

105.000

2.717

0

2.717

102.283

7570004Tractor groot p90 (IP 2020)(K)

2020

135.000

135.000

0

135.000

0

0

135.000

7570006 Aanhanger (IP 2020)(K)

2020

8.000

8.000

0

8.000

6.950

6.950

6.950

1.050

7570007 Klepelmaaier (IP 2020)(K)

2020

9.000

9.000

0

9.000

0

0

9.000

7570008 Combo 111(IP 2020)(K)

2020

30.000

30.000

0

30.000

0

0

30.000

7570009 Pick up 99 (IP 2020)(K)

2020

45.000

45.000

0

45.000

0

0

45.000

7570010 Laadcombi p 86-0 (IP 2020)(K)

2020

55.000

55.000

0

55.000

44.925

0

44.925

10.075

7570011 Laadcombi p 87-0 (IP 2020)(K)

2020

55.000

55.000

0

55.000

45.775

0

45.775

9.225

7570014 Aanhanger p70 - tractor (IP 2020)(K)

2020

15.000

15.000

0

15.000

0

0

15.000

7570015 Aanhanger p76 - tractor (IP 2020)(K)

2020

15.000

15.000

0

15.000

0

0

15.000

7570016 Graflift p356-3 (IP 2020)(K)

2020

30.000

30.000

0

30.000

0

0

30.000

7570018 Zitmaaier Schapenbout (IP 2020)(K)

2020

35.000

35.000

0

35.000

0

0

35.000

7570019 Combo 80 (IP 2021)(K)

2021

30.000

30.000

0

30.000

0

0

30.000

7570043 Koning Willem I park (onderhoud & verbetering)(K)

2019

200.000

200.000

0

200.000

112.342

94.638

0

0

112.342

206.980

-6.980

7570044 Koning Willem I park (dekking res.nw.sluis)

2021

70.000

70.000

0

70.000

70.000

0

0

0

70.000

0

7041732 Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016)(K)

2016

15.000

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

7041734 Klepelmaaier P 84 (IP 2016)(K)

2016

15.000

15.000

0

15.000

0

0

0

0

0

0

15.000

7041735 Heggeschaar P 83 (IP 2016)(K)

2016

12.000

12.000

0

12.000

0

0

0

0

0

0

12.000

7041736 Klepelmaaier P 80 (IP 2016)(K)

2016

15.000

15.000

0

15.000

0

11.052

0

0

0

11.052

3.948

7041758 Kraan-Herder (IP 2018)(K)

2018

75.000

75.000

0

75.000

0

0

0

0

0

0

75.000

7041759 Maaikorf-Herder (IP 2018)(K)

2018

10.000

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

0

10.000

7041769 Pick-up 94 groenbeheer (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

50.000

0

0

50.000

7041770 Pick-up 95 groenbeheer (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

50.000

0

0

50.000

7041771 Pick-up 97 groenbeheer (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

50.000

0

0

50.000

7041772 Pick-up 98 groenbeheer (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

50.000

0

0

50.000

7041773 Pick-up 100 groenbeheer (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

50.000

0

0

50.000

7041774 Pick-up 101 groenbeheer (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

50.000

0

0

50.000

7041788 Houtversnipperaar P 202 (IP 2019)

2019

30.000

30.000

0

30.000

31.047

0

31.047

-1.047

Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.377.563

2.082.563

295.000

-211.374

-211.374

0

2.166.189

1.022.234

389.024

-254.386

0

767.848

1.156.872

1.009.317

Totaal Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie

7.519.865

6.669.865

850.000

-1.914.374

-1.914.374

0

5.605.491

4.123.429

1.903.282

-254.386

0

3.869.044

5.772.326

-166.835

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

7610001 Aanp.ivm VN verdrag diverse welzijnsaccommodaties

2019

231.500

231.500

0

231.500

751

38.478

0

0

751

39.229

192.271

Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

231.500

231.500

0

0

0

0

231.500

751

38.478

0

0

751

39.229

192.271

6.6 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO

7660001 Woonvoorziening WMO-zorgunit I(K)

2021

50.000

50.000

0

50.000

49.950

0

0

0

49.950

50

7660002 Woonvoorziening WMO-zorgunit II(K)

2021

100.000

100.000

0

100.000

0

0

0

0

100.000

Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO

150.000

0

150.000

0

0

0

150.000

0

49.950

0

0

0

49.950

100.050

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+

7671001 Allegro SHV (van 7040420 IP 2013)

2013

31.000

31.000

0

31.000

27.665

0

0

0

27.665

3.335

Totaal 6.7 Maatwerkdienstverlening 18+

31.000

0

31.000

0

0

0

31.000

0

27.665

0

0

0

27.665

3.335

Totaal Programma 6 - Sociaal domein

412.500

231.500

181.000

0

0

0

412.500

751

116.093

0

0

751

116.844

295.656

7.1 Volksgezondheid

7710001 Aanp.ivm VN verdrag JGZ deel MFC de Statie SvG

2019

4.500

4.500

0

4.500

148

0

148

4.352

Totaal 7.1 Volksgezondheid

4.500

4.500

0

0

0

0

4.500

0

148

0

0

0

148

4.352

7.2 Riolering

7720246 Relinen Lievenspolder(K)

2014

252.000

252.000

0

252.000

242.824

0

0

242.824

242.824

9.176

7720282 Axel 3 relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)(K)

2016

825.000

825.000

0

825.000

820.717

1.544

0

0

820.717

822.261

2.739

7720283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7720284 Gemeente Terneuzen putrenov. hoofdriol. (IP 2016)(K)

2016

100.000

100.000

0

100.000

98.298

156

0

0

98.298

98.454

1.546

7720287 Verv. druk-en vacuumriolering (elec./mech.)(IP 16)(K)

2016

150.000

150.000

0

150.000

143.475

5.676

0

0

143.475

149.151

849

7720290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP `16)(K)

2016

50.000

50.000

0

50.000

7.375

0

0

7.375

7.375

42.625

7720292 Biervliet buurt Achterpad Oude Poorte waterov IP16(K)

2016

200.000

200.000

0

200.000

132.994

47.764

0

0

132.994

180.758

19.242

7720294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16)(K)

2016

150.000

150.000

0

150.000

95.572

0

0

95.572

95.572

54.428

7720295 Sas v Gent aanbrengen spindelschuiven in AWL IP16(K)

2016

50.000

50.000

0

50.000

39.084

7.131

0

0

39.084

46.215

3.785

7720301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17)(K)

2017

1.725.000

1.725.000

0

1.725.000

1.477.018

31.245

-9.153

0

1.467.866

1.499.111

225.889

7720304 Relinen Leepstraat, Veerweg (+klimaatad.) (IP17)(K)

2017

70.000

70.000

0

70.000

66.679

0

0

66.679

66.679

3.321

7720311 rel.verv. Axel 4 + buitenwijken (fase 1)(K)

2018

400.000

400.000

0

400.000

366.630

5.061

0

0

366.630

371.691

28.309

7720312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder(K)

2018

560.000

560.000

0

560.000

186.170

2.131

0

0

186.170

188.301

371.699

7720313 rel.verv. wijk Sint Annapolder (fase 1) IP 2018(K)

2018

30.000

30.000

0

30.000

23.485

533

0

0

23.485

24.018

5.982

7720314 Vervangen en afkoppelen W. Kloosstraat (IP 18)(K)

2018

500.000

500.000

0

500.000

246.772

5.525

0

0

246.772

252.297

247.703

7720315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil(K)

2018

420.000

420.000

0

420.000

227.134

4.084

0

0

227.134

231.218

188.782

7720316 Vervangen Tulpstraat (Hoek) IP 2018(K)

2018

140.000

140.000

0

140.000

97.710

9.775

0

0

97.710

107.485

32.515

7720317 Verv.ren. inspectieputten hoofdriol. (Tnz) IP 2018(K)

2018

100.000

100.000

0

100.000

35.600

0

0

35.600

35.600

64.400

7720319 Ren./verv. Axel 4, Magrette, Driesch.Zuid (IP 19)(K)

2019

310.000

310.000

0

310.000

9.033

28.059

0

0

9.033

37.092

272.908

7720320 Optim. waterbeh. Axel 4, Driesch. Magrette (`19)(K)

2019

62.000

62.000

0

62.000

2.195

20.641

0

0

2.195

22.836

39.164

7720322 Ren./verv. Biervliet, Driewegen (IP 19)(K)

2019

465.000

465.000

0

465.000

233.114

236.712

0

0

233.114

469.826

-4.826

7720323 Opt. waterbeheersing Biervliet, Driewegen (IP 19)(K)

2019

58.000

58.000

0

58.000

5.867

0

0

5.867

5.867

52.134

7720324 Renoveren/vervangen Philippine (IP 19)(K)

2019

830.000

830.000

0

830.000

85.585

249.641

0

0

85.585

335.226

494.774

7720325 Optimaliseren waterbeheersing Philippine (IP 19)(K)

2019

279.000

279.000

0

279.000

2.985

22.283

0

0

2.985

25.268

253.732

7720326 Renoveren/vervangen Sas van Gent (1e fase) (IP 19)(K)

2019

220.000

220.000

0

220.000

216.348

5.787

0

0

216.348

222.135

-2.135

7720327 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 19)(K)

2019

30.000

30.000

0

30.000

29.786

0

0

29.786

29.786

214

7720328 Renoveren/verv. Tnz. Triniteit, Haarmanweg (IP 19)(K)

2019

432.000

432.000

0

432.000

249.922

55.233

0

0

249.922

305.155

126.845

7720329 Opt. waterbeheersing Tnz. binnenstad (IP 19)(K)

2019

169.000

169.000

0

169.000

2.320

11.108

0

0

2.320

13.428

155.572

7720330 Vervangen mech. riolering buitengebied (IP 19)(K)

2019

102.000

102.000

0

102.000

0

0

0

0

0

102.000

7720331 Renov. EM comp. gem./pompen buitengebied (IP 19)(K)

2019

550.000

550.000

0

550.000

429.519

14.318

0

0

429.519

443.838

106.162

7720335 Ren. verv. Biervliet (Driewegen ) fase 2 (IP 20)(K)

2020

830.000

830.000

0

830.000

162.460

337.682

162.460

500.142

329.858

7720336 Opt. waterbeh. Biervliet, Driewegen fase 2 (IP 20)(K)

2020

145.000

145.000

0

145.000

23.014

87.496

23.014

110.510

34.491

7720337 Renoveren/vervangen Sas van Gent fase 2 (IP 20)(K)

2020

2.282.000

2.282.000

0

2.282.000

22.303

309.771

22.303

332.073

1.949.927

7720338 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 20)(K)

2020

230.000

230.000

0

230.000

0

27.401

0

27.401

202.599

7720339 Renoveren/vervangen achterst. onderhoud (IP 20)(K)

2020

460.000

460.000

0

460.000

66.211

66.211

66.211

393.789

7720340 Renoveren com.p gemalen/pomp buitengeb. (IP 20)(K)

2020

300.000

300.000

0

300.000

2.142

253.882

2.142

256.023

43.977

7720341 Afvalwater transportsysteem (IP 2021)(K)

2021

678.560

678.560

0

678.560

0

678.560

0

678.560

0

7720342 Renoveren/vervangen riool Axel (IP 2021)(K)

2021

704.000

704.000

0

704.000

0

988

0

988

703.012

7720343 Renoveren / vervangen - Koewacht (IP 2021)(K)

2021

977.000

977.000

0

977.000

0

988

0

988

976.012

7720344 Optimaliseren waterbeheersing Koewacht (IP 2021)(K)

2021

198.000

198.000

0

198.000

0

1.655

0

1.655

196.345

7720345 Optimaliseren waterbeheersing Terneuzen (IP 2021)(K)

2021

140.000

140.000

0

140.000

0

6.910

0

6.910

133.090

7720346 Renoveren/verv. achterstallig rioolonderh. (IP 21)(K)

2021

560.000

560.000

0

560.000

0

0

0

560.000

7720347 Renov. E/M comp. gemalen/pompen buitengeb. (IP 21)(K)

2021

123.000

123.000

0

123.000

0

0

0

123.000

7720348 Vervangen mechanische riolering buitengeb. (IP 21)(K)

2021

36.000

36.000

0

36.000

0

0

0

36.000

7720349 Achterstallig klimaat stedelijk gebied (IP 21)(K)

2021

215.000

215.000

0

215.000

0

2.809

0

2.809

212.191

7721761 Kolkenzuiger 42 (IP 2018)(K)

2018

350.000

350.000

0

350.000

308.471

0

0

308.471

308.471

41.529

Totaal 7.2 Riolering

17.457.560

13.826.000

3.631.560

0

0

0

17.457.560

6.158.812

2.472.549

-9.153

0

6.149.659

8.622.208

8.835.353

7.3 Afval

7730021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015)(K)

2015

450.000

450.000

0

450.000

329.845

56.155

0

0

329.845

386.000

64.000

7730022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016)(K)

2016

400.000

400.000

0

400.000

372.155

0

0

372.155

372.155

27.845

7730024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017)(K)

2017

375.000

375.000

0

375.000

287.465

0

0

287.465

287.465

87.535

7730025 Huisvuilwagen 3 (IP 2018)(K)

2018

375.000

375.000

0

375.000

198.245

0

0

198.245

198.245

176.755

7730029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers(K)

2018

150.000

150.000

0

150.000

59.600

0

0

59.600

59.600

90.400

7730030 Routeoptimalisatie Software(K)

2018

30.000

30.000

0

30.000

0

0

0

0

0

30.000

7730031 Routeoptimalisatie Hardware(K)

2018

120.000

120.000

0

120.000

0

0

0

0

0

120.000

7730035 Huisvuilwagen zijlader 9 (IP 2021)(K)

2021

410.000

410.000

0

410.000

0

0

0

0

0

410.000

7730036 Huisvuilwagen 5 (IP 2021)(K)

2021

430.000

430.000

0

430.000

0

383.141

0

0

0

383.141

46.859

7730037 Perscontainer+achterbelading (IP 2021)(K)

2021

92.500

92.500

0

92.500

0

0

0

0

0

92.500

7730039 Diverse containers 2021

2021

0

0

0

208.343

0

208.343

-208.343

7730033 2 containers hoog met deksel (IP 2020)(K)

2020

37.500

37.500

0

37.500

25.925

9.490

25.925

35.415

2.085

7730034 2 containers hoog open (IP 2020)(K)

2020

30.000

30.000

0

30.000

11.130

18.870

11.130

30.000

0

7041740 Haakarmcontainers (IP 2017)(K)

2017

30.000

30.000

0

30.000

26.963

0

0

26.963

26.963

3.037

Totaal 7.3 Afval

2.930.000

1.997.500

932.500

0

0

0

2.930.000

1.311.328

675.999

0

0

1.311.328

1.987.327

942.673

Totaal Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

20.392.060

15.828.000

4.564.060

0

0

0

20.392.060

7.470.140

3.148.696

-9.153

0

7.460.987

10.609.683

9.782.377

8.3 Wonen en bouwen

7830005 Verpl. superm. SvG: Infra openb. ruimte(K)

2004

200.000

200.000

0

200.000

352

5.432

352

5.784

194.216

7830014 Project stadsherstel binnenstad Tern.(K)

2004

2.834.000

2.834.000

-2.409.314

-2.409.314

424.686

3.028.823

0

-2.524.337

0

504.486

504.486

-79.800

7830046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016)(K)

2016

150.000

150.000

0

150.000

0

0

0

0

0

0

150.000

7830049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017)(K)

2017

450.000

450.000

0

450.000

0

0

0

0

0

0

450.000

7830052 10 parkeerpl. planontwikk. Vlooswijkstr/Schoolweg(K)

2018

25.000

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

0

25.000

7830054 Plint Nieuwstraat Zuid Tern bouwkst IP 2019(K)

2019

1.350.000

1.350.000

0

1.350.000

384.280

1.543.115

0

0

384.280

1.927.395

-577.395

7830055 Plint Nieuwstraat Zuid Tern inrichtingskst IP 2019(K)

2019

1.025.000

1.025.000

0

1.025.000

0

0

0

0

0

0

1.025.000

7830056 Plint Nieuwstr Zuid bouw rijp openb. infra IP 2019(K)

2019

740.000

740.000

0

740.000

343.993

49.995

0

0

343.993

393.987

346.013

7830057 Verbinding (winkel)gebieden, Axelsedam (IP 2021)(K)

2021

2.370.000

2.370.000

0

2.370.000

0

0

0

0

0

2.370.000

7220057 Aanleg camperplaats Sas van Gent(K)

2018

22.000

22.000

0

22.000

0

0

0

0

0

0

22.000

Totaal 8.3 Wonen en bouwen

9.166.000

6.796.000

2.370.000

-2.409.314

-2.409.314

0

6.756.686

3.757.447

1.598.542

-2.524.337

0

1.233.111

2.831.653

3.925.033

Totaal Programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

9.166.000

6.796.000

2.370.000

-2.409.314

-2.409.314

0

6.756.686

3.757.447

1.598.542

-2.524.337

0

1.233.111

2.831.653

3.925.033

Totaal Generaal

75.708.371

49.036.202

26.672.169

-4.670.078

-4.670.078

0

71.038.293

23.643.976

11.072.314

-2.813.089

-1.081.561

20.830.887

30.821.640

40.216.653

Programma

Startjaar

Begroot uitgaven

Begroot inkomsten

Saldo Begroot

Bedrag werkelijk uitgaven tot peiljaar

Bedrag werkelijk uitgaven in peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten tot peiljaar

Bedrag werkelijk inkomsten in peiljaar

Saldo werkelijk tot peiljaar

Saldo werkelijk

Restant

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2004

3.034.000

3.034.000

0

-2.409.314

-2.409.314

0

624.686

3.029.175

5.432

-2.524.337

0

504.838

510.270

114.416

3.034.000

3.034.000

0

-2.409.314

-2.409.314

0

624.686

3.029.175

5.432

-2.524.337

0

504.838

510.270

114.416

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2007

5.453.000

5.453.000

0

0

0

0

5.453.000

3.292.334

968.964

0

0

3.292.334

4.261.298

1.191.702

5.453.000

5.453.000

0

0

0

0

5.453.000

3.292.334

968.964

0

0

3.292.334

4.261.298

1.191.702

5 Sport, cultuur en recreatie

2009

1.691.302

1.691.302

0

0

0

0

1.691.302

1.614.382

0

0

0

1.614.382

1.614.382

76.920

1.691.302

1.691.302

0

0

0

0

1.691.302

1.614.382

0

0

0

1.614.382

1.614.382

76.920

0 Bestuur en ondersteuning

2010

489.709

489.709

0

0

0

0

489.709

7.207

0

0

0

7.207

7.207

482.502

489.709

489.709

0

0

0

0

489.709

7.207

0

0

0

7.207

7.207

482.502

5 Sport, cultuur en recreatie

2011

978.563

978.563

0

-211.374

-211.374

0

767.189

902.941

88.870

-254.386

0

648.556

737.426

29.763

978.563

978.563

0

-211.374

-211.374

0

767.189

902.941

88.870

-254.386

0

648.556

737.426

29.763

0 Bestuur en ondersteuning

2013

619.000

650.000

-31.000

0

0

0

619.000

505.222

0

0

0

505.222

505.222

113.778

3 Economie

2013

36.117

36.117

0

0

0

0

36.117

35.393

0

0

0

35.393

35.393

724

6 Sociaal domein

2013

31.000

0

31.000

0

0

0

31.000

0

27.665

0

0

0

27.665

3.335

686.117

686.117

0

0

0

0

686.117

540.615

27.665

0

0

540.615

568.280

117.837

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2014

636.000

636.000

0

0

0

0

636.000

24.311

0

0

0

24.311

24.311

611.689

7 Volksgezondheid en milieu

2014

252.000

252.000

0

0

0

0

252.000

242.824

0

0

0

242.824

242.824

9.176

888.000

888.000

0

0

0

0

888.000

267.135

0

0

0

267.135

267.135

620.865

7 Volksgezondheid en milieu

2015

450.000

450.000

0

0

0

0

450.000

329.845

56.155

0

0

329.845

386.000

64.000

450.000

450.000

0

0

0

0

450.000

329.845

56.155

0

0

329.845

386.000

64.000

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2016

413.000

413.000

0

0

0

0

413.000

400.060

1.478

0

0

400.060

401.539

11.461

5 Sport, cultuur en recreatie

2016

57.000

57.000

0

0

0

0

57.000

0

11.052

0

0

0

11.052

45.948

7 Volksgezondheid en milieu

2016

1.925.000

1.925.000

0

0

0

0

1.925.000

1.709.669

62.271

0

0

1.709.669

1.771.941

153.059

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2016

150.000

150.000

0

0

0

0

150.000

0

0

0

0

0

0

150.000

2.545.000

2.545.000

0

0

0

0

2.545.000

2.109.730

74.802

0

0

2.109.730

2.184.532

360.468

0 Bestuur en ondersteuning

2017

37.187

68.078

-30.891

0

0

0

37.187

3.680

0

0

0

3.680

3.680

33.507

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2017

1.930.264

1.700.264

230.000

0

0

0

1.930.264

571.529

618.260

-214

0

571.315

1.189.575

740.689

5 Sport, cultuur en recreatie

2017

2.240.500

2.240.500

0

-1.703.000

-1.703.000

0

537.500

1.097.225

984.203

0

0

1.097.225

2.081.428

-1.543.928

7 Volksgezondheid en milieu

2017

2.200.000

2.200.000

0

0

0

0

2.200.000

1.858.126

31.245

-9.153

0

1.848.973

1.880.218

319.782

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2017

450.000

450.000

0

0

0

0

450.000

0

0

0

0

0

0

450.000

6.857.951

6.658.842

199.109

-1.703.000

-1.703.000

0

5.154.951

3.530.559

1.633.708

-9.367

0

3.521.193

5.154.900

51

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2018

477.485

477.485

0

0

0

0

477.485

295.119

120.136

0

0

295.119

415.254

62.231

4 Onderwijs

2018

125.000

125.000

0

0

0

0

125.000

69.595

11.165

0

0

69.595

80.760

44.240

5 Sport, cultuur en recreatie

2018

85.000

85.000

0

0

0

0

85.000

0

0

0

0

0

0

85.000

7 Volksgezondheid en milieu

2018

3.175.000

3.175.000

0

0

0

0

3.175.000

1.749.818

27.108

0

0

1.749.818

1.776.926

1.398.074

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2018

47.000

47.000

0

0

0

0

47.000

0

0

0

0

0

0

47.000

3.909.485

3.909.485

0

0

0

0

3.909.485

2.114.531

158.409

0

0

2.114.531

2.272.940

1.636.545

0 Bestuur en ondersteuning

2019

1.312.000

1.312.000

0

-216.150

-216.150

0

1.095.850

238.836

90.061

0

-216.150

238.836

112.748

983.102

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2019

1.747.000

1.747.000

0

-130.240

-130.240

0

1.616.760

1.469.020

127.155

-25.000

-607

1.444.020

1.570.568

46.192

3 Economie

2019

878.000

878.000

0

0

0

0

878.000

135.867

0

0

0

135.867

135.867

742.133

4 Onderwijs

2019

198.500

198.500

0

0

0

0

198.500

0

26.248

0

0

0

26.248

172.252

5 Sport, cultuur en recreatie

2019

785.500

785.500

0

0

0

0

785.500

112.342

147.432

0

0

112.342

259.775

525.725

6 Sociaal domein

2019

231.500

231.500

0

0

0

0

231.500

751

38.478

0

0

751

39.229

192.271

7 Volksgezondheid en milieu

2019

3.511.500

3.511.500

0

0

0

0

3.511.500

1.266.675

643.931

0

0

1.266.675

1.910.606

1.600.894

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2019

3.115.000

3.115.000

0

0

0

0

3.115.000

728.272

1.593.110

0

0

728.272

2.321.382

793.618

11.779.000

11.779.000

0

-346.390

-346.390

0

11.432.610

3.951.764

2.666.416

-25.000

-216.757

3.926.764

6.376.423

5.056.187

0 Bestuur en ondersteuning

2020

2.658.184

2.658.184

0

0

0

0

2.658.184

3.794

8.035

0

0

3.794

11.828

2.646.356

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2020

2.668.500

2.668.500

0

0

0

0

2.668.500

1.240.243

581.897

0

0

1.240.243

1.822.140

846.360

5 Sport, cultuur en recreatie

2020

832.000

832.000

0

0

0

0

832.000

396.538

99.880

0

0

396.538

496.419

335.581

6 Sociaal domein

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 Volksgezondheid en milieu

2020

4.314.500

4.314.500

0

0

0

0

4.314.500

313.184

1.044.590

0

0

313.184

1.357.774

2.956.726

10.473.184

10.473.184

0

0

0

0

10.473.184

1.953.759

1.734.402

0

0

1.953.759

3.688.161

6.785.023

0 Bestuur en ondersteuning

2021

365.000

0

365.000

0

0

0

365.000

0

25.621

0

-509.306

0

-483.685

848.685

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2021

1.940.000

0

1.940.000

0

0

0

1.940.000

0

865.654

0

0

0

865.654

1.074.346

4 Onderwijs

2021

16.234.000

0

16.234.000

0

0

0

16.234.000

0

861.027

0

-355.498

0

505.530

15.728.470

5 Sport, cultuur en recreatie

2021

850.000

0

850.000

0

0

0

850.000

0

571.844

0

0

0

571.844

278.156

6 Sociaal domein

2021

150.000

0

150.000

0

0

0

150.000

0

49.950

0

0

0

49.950

100.050

7 Volksgezondheid en milieu

2021

4.564.060

0

4.564.060

0

0

0

4.564.060

0

1.283.394

0

0

0

1.283.394

3.280.666

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2021

2.370.000

0

2.370.000

0

0

0

2.370.000

0

0

0

0

0

0

2.370.000

26.473.060

0

26.473.060

0

0

0

26.473.060

0

3.657.491

0

-864.804

0

2.792.687

23.680.373

Totaal Generaal

75.708.371

49.036.202

26.672.169

-4.670.078

-4.670.078

0

71.038.293

23.643.976

11.072.314

-2.813.089

-1.081.561

20.830.887

30.821.640

40.216.653

Verschil 2021 ten opzichte van Investeringsprogramma 2021-2024

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Toelichting

Totaal krediet voor 2021

26.473

0

26.473

Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2021-2024

26.004

0

26.004

Verschil

469

0

469

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2021

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

7040427 Vastgoedregistratiesysteem (IP 2021)

-75

-75

overheveling budget naar exploitatie; implementatiekosten voor een SAAS-applicatie komen volgens de BBV en onze financiële verordening direct ten laste van de exploitatie.

7560007 Lening St.Bibl.ZVL inrichting nieuwe locatie(K)

430

430

7570044 Koning Willem I park (dekking res.nw.sluis)

70

70

aanvullend budget herinrichting Koning Willem I park

7660001 Woonvoorziening WMO-zorgunit I(K)

50

50

7660002 Woonvoorziening WMO-zorgunit II(K)

100

100

7830057 Verbinding (winkel)gebieden, Axelsedam (IP 2021)(K)

-230

-230

overheveling gedeelte budget naar krediet "infrastructuur De Kampagne (2017)

345

0

345

Correctie IP bedrag van netto naar bruto

Onttrekking aan reserv kapitaallasten i.v.m. onderwijshuisvesting

Othene (uitbreiding)

124

124

Totaal ultimo 2021

469

0

469

Verschil 2020 ten opzichte van Investeringsprogramma 2020-2023

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

Toelichting

Totaal krediet voor 2020

10.473

0

10.473

Beschikbaar gesteld door de gemeenteraad eerste jaarschijf investeringsprogramma 2020-2023

13.278

0

13.278

Verschil

-2.804

0

-2.804

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2020

Uitgaven

Inkomsten

Totaal

7320005 Verpl. superm. SvG: Opwaardering Suikerdijk(K)

150

150

Overheveling budget van project Revitalisering bestaande bedr.terr..terr. (IP 2010-2020)

7320004 Realisatie woningbouw Le Feber te Magrette(K)

200

200

Overheveling budget van project Revitalisering bestaande bedr.terr..terr. (IP 2010-2020)

7904001 Renovatie stadhuis/-kantoor Terneuzen (upgrade)

-788

-788

Ombuiging in het kader van kaderbrief 2021-2024

7220002 Parkeerplaatsen Portaal v. Vlaanderen(K)

28

28

5e wijz.2020; dekking projecten Leefbaarheid kernen IP 2016

7560004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat(K)

83

83

4e wijz.2020 Indexering bouwbudget; dekking budget Leefbaarheid kernen (IP 2015/2016)

7531065 Verzamelbudget sportaccommodaties (IP 2020)(K)

-40

-40

vervallen investeringsbudget als gevolg vaststelling kaderbrief 2021-2024

-367

0

-367

kredieten uit investeringsprogramma 2020 en begr.wijz. 2020

welke werden toegevoegd aan lopende kredieten

7560005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat(2017)

-430

-430

7560004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat(K) (2017)

-83

-83

4e wijz.2020 Indexering bouwbudget; dekking budget Leefbaarheid kernen (IP 2015/2016)

7320003 Revitalisering bestaande bedr.terr. (2010 )

-100

-100

7570003 Landschapsuitvoering (2011)

-90

-90

7220001 Veerhavengebied Terneuzen (2007)

-575

-575

-1.278

0

-1.278

Mutaties opgenomen in jaarrekening 2021

Vervallen/afgevoerde investeringen op basis staat "verantwoording investeringsprogramma 2020" (krediet niet overgebracht naar 2021)

-1.291

133

-1.158

-1.291

133

-1.158

Totaal ultimo 2021

-2.937

133

-2.804

Grootboeknummer

Startjaar

Restant totaal

Restant uitgaven

Restant inkomsten

Realisatie in % van totaal geraamd in 2021

Afvoeren ja/nee

uitgaven

inkomsten

7030002 Vernieuwen compressor Markt 1 Axel(K)

2020

0

0

0

0

0

7032205 Voormalig terrein C-1000 Axel 4323 m²

2019

0

0

0

0,00%

7320206 Verkoop erfpachtsgronden Sas van Gent

2021

5.310

0

5.310

0,00%

ja

7320207 Emmabaan Koewacht 34.163 m²

2021

503.996

0

503.996

0,00%

ja

7030001 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP 2021)

2021

100.000

100.000

0

0,00%

nee

7320003 Revitalisering bestaande bedr.terr.(IP'09 t/m 16)

2010

482.502

482.502

0

1,47%

nee

7320004 Realisatie woningbouw Le Feber te Magrette(K)

2020

145.490

145.490

0

3,01%

nee

7320005 Verpl. superm. SvG: Opwaardering Suikerdijk(K)

2020

195.168

195.168

0

2,42%

nee

7040309 Camera's toegangscontrole stadhuis Terneuzen(K)

2017

27.187

27.187

0

0,00%

ja

7040336 Vernieuwing bureaustoelen (IP 2019)

2019

200.000

200.000

0

0,00%

nee

7040337 Onderzoek huisvesting stadhuis/kantoor (IP 2019)

2019

22.051

22.051

0

26,50%

nee

7040338 Vernieuwing hardware (IP 2019)

2019

91.701

91.701

0

26,64%

nee

7040339 Bekabeling Markt 1, Axel (van 7040338 - IP 2019)

2019

75.000

75.000

0

0,00%

nee

7040420 Update/Uitbreiding infrastructuur (IP 2013)

2013

79.778

79.778

0

86,36%

ja

7040428 Vervanging applicaties P&O roosterprogr. (IP 2017)(K)

2021

0

0

0

7040429 Suite voor sociale regie (van 7040420 IP 2013)

2013

34.000

34.000

0

0,00%

nee

7040504 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting stadhuis/stadskant

2019

20.778

20.778

0

5,55%

gedeeltelijk

7040505 Afkortzaag (IP 2020)(K)

2020

7.500

7.500

0

0,00%

nee

7040507 Combo 76 (IP 2020)(K)

2020

30.000

30.000

0

0,00%

nee

7040508 Picket auto 73 (IP 2021)(K)

2021

45.000

45.000

0

0,00%

nee

7040509 Gesloten bestelbus monteur zwembaden (IP 2021)(K)

2021

50.000

50.000

0

0,00%

nee

7040510 Pick-up 21 (IP 2021)(K)

2021

50.000

50.000

0

0,00%

nee

7040511 Mini graver (IP 2021)(K)

2021

4.379

4.379

0

85,40%

nee

7040512 Pick up 14 (IP 2021)(K)

2021

50.000

50.000

0

0,00%

nee

7040513 Tachymeter (IP 2021)(K)

2021

40.000

40.000

0

0,00%

nee

7041749 Kernboormachine (IP 2017)(K)

2017

6.320

6.320

0

36,80%

ja

7041767 Aanleg depot afdeling R & B aan de Koegorsstraat(K)

2019

13.698

13.698

0

92,79%

nee

7041775 Pick-up 18 stadsservice (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

0,00%

nee

7041776 Pick-up 19 stadsservice (IP 2019)(K)

2019

42.859

42.859

0

14,28%

nee

7041777 Pick-up 21 stadsservice (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

0,00%

nee

7041778 Combo 23 stadsservice (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

0,00%

nee

7041779 Combo 31 (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

0,00%

nee

7041780 Combo 22 techniek (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

0,00%

nee

7041781 Combo 104 techniek (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

0,00%

nee

7041782 Combo 105 (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

0,00%

nee

7041783 Combo 106 techniek (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

0,00%

nee

7041784 Combo 107 techniek (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

0,00%

nee

7041785 Bestelbus 29 (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

0,00%

nee

7041786 Bestelbus 30 (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

0,00%

nee

7041790 Combo 109 Handhaving (IP 2019)(K)

2019

30.000

30.000

0

0,00%

nee

7041791 Combo 71 bode(K)

2019

30.000

30.000

0

0,00%

nee

7041792 auto 50 handhaving(K)

2019

15.848

15.848

0

68,93%

nee

7041793 auto 51 handhaving(K)

2019

15.529

15.529

0

69,55%

nee

7041795 auto 53 handhaving(K)

2019

15.639

15.639

0

67,42%

nee

7904001 Renovatie stadhuis/-kantoor Trz 2020)(K)

2020

2.209.514

2.209.514

0

0,11%

nee

7904002 Laadpalen voor elektrische auto's (IP 2020)(K)

2020

58.684

58.684

0

0,00%

nee

7211231 Doortrekken Laan van Othene(K)

2014

598.459

598.459

0

0,26%

nee

7211253 Infrastructuur De Kampagne(K)

2017

393.419

393.205

214

67,64%

nee

7211257 Sneeuwschuiver (IP 2018)(K)

2018

13.438

13.438

0

32,81%

nee

7211264 Bushalte Hoek

2019

8.916

8.916

0

94,43%

ja

7211265 Pick-up met bak en zijlaadsysteem 33 (IP 2019)

2019

12.436

12.436

0

84,46%

ja

7211267 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2019

2019

-833

-833

0

100,09%

ja

7211270 Aanp.i.v.m. VN verdrag diverse bushaltes

2019

764

105.397

-104.633

47,30%

ja

7218028 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2016)

2016

12.460

12.460

0

95,78%

nee

7218029 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2016)

2016

-999

-999

0

100,85%

ja

7218030 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2017)

2017

205.309

205.309

0

30,52%

nee

7218031 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2017)

2017

45.984

45.984

0

60,87%

nee

7218032 Verbetering armaturen openb. verlichting (IP2018)

2018

16.208

16.208

0

94,52%

nee

7218033 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2018)

2018

868

868

0

99,26%

ja

7218034 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2019)

2019

1.959

1.959

0

99,34%

ja

7218035 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2019)

2019

22.951

22.951

0

80,47%

nee

7218036 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2020)

2020

3.377

3.377

0

98,86%

nee

7218037 Verbetering lichtmasten openb. verlichting(IP2020)

2020

53.409

53.409

0

54,55%

nee

7218038 Verbetering lichtmasten openb. verlichting (IP2021)

2021

49.569

49.569

0

57,81%

nee

7218039 Verbetering armaturen openb. verlichting(IP2021)

2021

144.123

144.123

0

51,23%

nee

7210034 Reconstructie wegen (herbestrating) IP 2020(K)

2020

205.198

205.198

0

74,85%

nee

7210035 Reconstructie wegen (asfaltering) IP 2020(K)

2020

7.975

7.975

0

99,01%

nee

7210036 Strooier groot (IP 2020)(K)

2020

5.350

5.350

0

86,63%

ja

7210037 Strooier klein (IP 2020)(K)

2020

1.050

1.050

0

95,80%

ja

7210038 Veegwagen 40 (IP 2020)(K)

2020

190.000

190.000

0

0,00%

nee

7210039 Veegwagen 38 (IP 2020)(K)

2020

190.000

190.000

0

0,00%

nee

7210040 Veegwagen 37 (IP 2020)(K)

2020

190.000

190.000

0

0,00%

nee

7210043 Zoutstrooier groot 45 (IP 2021)(K)

2021

45.000

45.000

0

0,00%

nee

7210044 Zoutstrooier groot 46 (IP 2021)(K)

2021

45.000

45.000

0

0,00%

nee

7210045 Reconstructie wegen (IP 2021)(K)

2021

353.654

353.654

0

64,63%

nee

7211714 Strooier/klein 55 (IP2014)

2014

13.230

13.230

0

63,25%

nee

7041757 Aanhanger (IP 2018)(K)

2018

2.599

2.599

0

74,01%

ja

7041762 Asfaltzaag (IP 2018)(K)

2018

11.000

11.000

0

0,00%

ja

7210021 Parkeergar. Oostkolk, parkeerapp. (IP 2017)(K)

2017

36.176

36.176

0

66,65%

nee

7210022 Parkeergar. Theaterplein, parkeerapp. (IP 2017)(K)

2017

39.507

39.507

0

60,39%

nee

7210023 Parkeermanagementsysteem (IP 2017)(K)

2017

20.390

20.390

0

0,00%

nee

7210025 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2017)(K)

2017

-95

-95

0

100,13%

ja

7210026 Parkeertoezicht (IP 2018)(K)

2018

18.118

18.118

0

22,85%

nee

7220003 Parkeerautomaten straatparkeren (IP 2021)(K)

2021

119.000

119.000

0

0,00%

nee

7220004 Dynamische afsluiting Noordstraat Axel (IP 2021)(K)

2021

100.000

100.000

0

0,00%

nee

7220005 Schrob-/zuigmachine parkeergarage Oostkolk IP 2021(K)

2021

18.000

18.000

0

0,00%

nee

7220001 Veerhavengebied Terneuzen

2007

1.191.702

1.191.702

0

78,15%

nee

7230001 Veerhavengebied Terneuzen (IP 2021)

2021

200.000

200.000

0

0,00%

nee

7340035 Kwaliteitsverbetering voorzieningen Toerisme+plat.(K)

2013

724

724

0

98,00%

ja

7570041 Rondje Kreek 2e fase (aankoop gronden)(K)

2019

341.133

341.133

0

28,48%

nee

7570042 Rondje Kreek 2e fase (infrastructuur)(K)

2019

401.000

401.000

0

0,00%

nee

7420066 Onderzoek onderwijshuisvesting in Hoek

2018

18.651

18.651

0

62,70%

nee

7420067 Onderzoek onderwijshuisvesting Rivierenbuurt TNZ

2018

25.489

25.489

0

49,02%

nee

7420068 Onderzoek leerlingenstromen in kern Terneuzen

2018

101

101

0

99,60%

ja

7420069 Onderzoek onderwijshuisvesting in Westdorpe

2019

26.474

26.474

0

47,05%

nee

7420070 Onderzoek onderwijshuisv.Voortgezet Onderw.Tern.

2021

0

0

0

7420071 Aanp.ivm VN verdrag BS Zeemeeuw-de Stelle TNZ

2019

34.566

34.566

0

1,24%

gedeeltelijk

7420072 Voorber.krediet onderwijshuisv. De Torenberg IP 2021

2021

50.000

50.000

0

0,00%

nee

7420162 Aanp.ivm VN verdrag BS de Kameleon TNZ(K)

2019

19.852

19.852

0

0,74%

gedeeltelijk

7420163 Aanp.ivm VN verdrag BS `t Geuzennest BVL(K)

2019

2.834

2.834

0

19,02%

gedeeltelijk

7420164 Aanp.ivm VN verdrag BS Mozaiek Sluiskil(K)

2019

32.000

32.000

0

0,00%

ja

7420165 Aanp.ivm VN verdrag BS Laureyn Philippine(K)

2019

25.769

25.769

0

4,56%

gedeeltelijk

7420166 Aanp.ivm VN verdrag BS de Vlaswiek Koewacht(K)

2019

30.757

30.757

0

0,78%

gedeeltelijk

7420167 Onderwijshuisvesting Othene (uitbreiding) (IP 2021) (K)

2021

37.622

-317.875

355.498

186,38%

nee

7420168 Onderwijshuisvesting BS Rivierenbuurt (IP 2021) (K)

2021

8.079.172

8.079.172

0

2,02%

nee

7420169 Onderwijshuisvesting BS Hoek (IP 2021) (K)

2021

7.561.676

7.561.676

0

0,11%

nee

7520059 Aanp.ivm VN verdrag Sportcentrum Vliegende Vaart

2019

14.188

14.188

0

30,79%

gedeeltelijk

7520065 Verzamelbudget sportaccommodaties (IP 2021)(K)

2021

55.872

55.872

0

16,61%

nee

7520067 Padelbanen TC Animo (IP 2021)(K)

2021

0

0

0

ja

7531066 Kunstgrasveld FC Axel Grondlaag(IP 2020)(K)

2020

1

1

0

100,00%

ja

7531067 Kunstgrasveld FC Axel Toplaag(IP 2020)(K)

2020

1.230

1.230

0

99,30%

ja

7530009 Aanp.ivm VN verdrag Scheldetheater Terneuzen

2019

4.408

4.408

0

2,04%

ja

7540009 Aankoop en inrichting Cargill-terrein

2009

76.920

76.920

0

95,45%

nee

7540013 Aanp.ivm VN verdrag Industr.Museum Zld SvG(K)

2019

2.162

2.162

0

63,97%

gedeeltelijk

7540014 Aanp.ivm VN verdrag museum het Warenhuis Axel(K)

2019

40.443

40.443

0

5,95%

gedeeltelijk

7540015 Aanp.ivm VN verdrag schoolmuseum Schooltijd TNZ(K)

2019

111.500

111.500

0

0,00%

ja

7560004 Bouw nw bibliotheek Kop Noordstraat(K)

2017

-1.159.041

-26.041

-1.133.000

102,14%

gedeeltelijk

7560005 Inrichting nw bibliotheek Kop Noordstraat(K)

2017

-409.387

160.613

-570.000

83,94%

nee

7560006 Aanp.ivm VN verdrag bibliotheek TNZ+Statie(K)

2017

24.500

24.500

0

0,00%

ja

7560007 Lening St.Bibl.ZVL inrichting nieuwe locatie(K)

2021

0

0

0

100,00%

ja

7030008 Aanp.ivm VN verdrag huisvesting Toonbeeld TNZ

2019

61.051

61.051

0

12,78%

gedeeltelijk

7570003 Landschapsuitvoering(K)

2011

29.763

-13.249

43.012

101,35%

nee

7570045 Landschapsuitvoering IP 2021(K)

2021

90.000

90.000

0

0,00%

nee

7570046 wijkgebouw groenbeheer IP 2021(K)

2021

102.283

102.283

0

2,59%

nee

7570004Tractor groot p90 (IP 2020)(K)

2020

135.000

135.000

0

0,00%

nee

7570006 Aanhanger (IP 2020)(K)

2020

1.050

1.050

0

86,88%

nee

7570007 Klepelmaaier (IP 2020)(K)

2020

9.000

9.000

0

0,00%

nee

7570008 Combo 111(IP 2020)(K)

2020

30.000

30.000

0

0,00%

nee

7570009 Pick up 99 (IP 2020)(K)

2020

45.000

45.000

0

0,00%

nee

7570010 Laadcombi p 86-0 (IP 2020)(K)

2020

10.075

10.075

0

81,68%

ja

7570011 Laadcombi p 87-0 (IP 2020)(K)

2020

9.225

9.225

0

83,23%

ja

7570014 Aanhanger p70 - tractor (IP 2020)(K)

2020

15.000

15.000

0

0,00%

nee

7570015 Aanhanger p76 - tractor (IP 2020)(K)

2020

15.000

15.000

0

0,00%

nee

7570016 Graflift p356-3 (IP 2020)(K)

2020

30.000

30.000

0

0,00%

nee

7570018 Zitmaaier Schapenbout (IP 2020)(K)

2020

35.000

35.000

0

0,00%

nee

7570019 Combo 80 (IP 2021)(K)

2021

30.000

30.000

0

0,00%

nee

7570043 Koning Willem I park (onderhoud & verbetering)(K)

2019

-6.980

-6.980

0

103,49%

ja

7570044 Koning Willem I park (dekking res.nw.sluis)

2021

0

0

0

100,00%

ja

7041732 Messenbalkmaaier P 74 (IP 2016)(K)

2016

15.000

15.000

0

0,00%

nee

7041734 Klepelmaaier P 84 (IP 2016)(K)

2016

15.000

15.000

0

0,00%

nee

7041735 Heggeschaar P 83 (IP 2016)(K)

2016

12.000

12.000

0

0,00%

nee

7041736 Klepelmaaier P 80 (IP 2016)(K)

2016

3.948

3.948

0

73,68%

ja

7041758 Kraan-Herder (IP 2018)(K)

2018

75.000

75.000

0

0,00%

nee

7041759 Maaikorf-Herder (IP 2018)(K)

2018

10.000

10.000

0

0,00%

nee

7041769 Pick-up 94 groenbeheer (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

0,00%

nee

7041770 Pick-up 95 groenbeheer (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

0,00%

nee

7041771 Pick-up 97 groenbeheer (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

0,00%

nee

7041772 Pick-up 98 groenbeheer (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

0,00%

nee

7041773 Pick-up 100 groenbeheer (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

0,00%

nee

7041774 Pick-up 101 groenbeheer (IP 2019)(K)

2019

50.000

50.000

0

0,00%

nee

7041788 Houtversnipperaar P 202 (IP 2019)

2019

-1.047

-1.047

0

103,49%

ja

7610001 Aanp.ivm VN verdrag diverse welzijnsaccommodaties

2019

192.271

192.271

0

16,95%

gedeeltelijk

7660001 Woonvoorziening WMO-zorgunit I(K)

2021

50

50

0

99,90%

ja

7660002 Woonvoorziening WMO-zorgunit II(K)

2021

100.000

100.000

0

0,00%

nee

7671001 Allegro SHV (van 7040420 IP 2013)

2013

3.335

3.335

0

97,78%

ja

7710001 Aanp.ivm VN verdrag JGZ deel MFC de Statie SvG

2019

4.352

4.352

0

3,29%

gedeeltelijk

7720246 Relinen Lievenspolder(K)

2014

9.176

9.176

0

96,36%

ja

7720282 Axel 3 relinen/vervangen hoofdriolering (IP 2016)(K)

2016

2.739

2.739

0

99,67%

ja

7720283 Othene relinen/vervangen hoofdriolering

2016

0

0

0

7720284 Gemeente Terneuzen putrenov. hoofdriol. (IP 2016)(K)

2016

1.546

1.546

0

98,45%

ja

7720287 Verv. druk-en vacuumriolering (elec./mech.)(IP 16)(K)

2016

849

849

0

99,43%

ja

7720290 Div. terugslagkleppen vern. in hoofdriool (IP `16)(K)

2016

42.625

42.625

0

14,75%

nee

7720292 Biervliet buurt Achterpad Oude Poorte waterov IP16(K)

2016

19.242

19.242

0

90,38%

ja

7720294 Persleidingen poldergebied Hoek vernieuwen (IP16)(K)

2016

54.428

54.428

0

63,71%

nee

7720295 Sas v Gent aanbrengen spindelschuiven in AWL IP16(K)

2016

3.785

3.785

0

92,43%

ja

7720301 Verv./relinen binnenstad, Java, Katspolder (IP17)(K)

2017

225.889

216.736

9.153

87,44%

nee

7720304 Relinen Leepstraat, Veerweg (+klimaatad.) (IP17)(K)

2017

3.321

3.321

0

95,26%

ja

7720311 rel.verv. Axel 4 + buitenwijken (fase 1)(K)

2018

28.309

28.309

0

92,92%

nee

7720312 rel.verv. wijk Serlippenspolder en Noordpolder(K)

2018

371.699

371.699

0

33,63%

nee

7720313 rel.verv. wijk Sint Annapolder (fase 1) IP 2018(K)

2018

5.982

5.982

0

80,06%

ja

7720314 Vervangen en afkoppelen W. Kloosstraat (IP 18)(K)

2018

247.703

247.703

0

50,46%

nee

7720315 rel.verv. (incl. maatr. waterbeheersing) Sluiskil(K)

2018

188.782

188.782

0

55,05%

nee

7720316 Vervangen Tulpstraat (Hoek) IP 2018(K)

2018

32.515

32.515

0

76,78%

ja

7720317 Verv.ren. inspectieputten hoofdriol. (Tnz) IP 2018(K)

2018

64.400

64.400

0

35,60%

nee

7720319 Ren./verv. Axel 4, Magrette, Driesch.Zuid (IP 19)(K)

2019

272.908

272.908

0

11,97%

nee

7720320 Optim. waterbeh. Axel 4, Driesch. Magrette (`19)(K)

2019

39.164

39.164

0

36,83%

nee

7720322 Ren./verv. Biervliet, Driewegen (IP 19)(K)

2019

-4.826

-4.826

0

101,04%

ja

7720323 Opt. waterbeheersing Biervliet, Driewegen (IP 19)(K)

2019

52.134

52.134

0

10,11%

nee

7720324 Renoveren/vervangen Philippine (IP 19)(K)

2019

494.774

494.774

0

40,39%

nee

7720325 Optimaliseren waterbeheersing Philippine (IP 19)(K)

2019

253.732

253.732

0

9,06%

nee

7720326 Renoveren/vervangen Sas van Gent (1e fase) (IP 19)(K)

2019

-2.135

-2.135

0

100,97%

ja

7720327 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 19)(K)

2019

214

214

0

99,29%

ja

7720328 Renoveren/verv. Tnz. Triniteit, Haarmanweg (IP 19)(K)

2019

126.845

126.845

0

70,64%

nee

7720329 Opt. waterbeheersing Tnz. binnenstad (IP 19)(K)

2019

155.572

155.572

0

7,95%

nee

7720330 Vervangen mech. riolering buitengebied (IP 19)(K)

2019

102.000

102.000

0

0,00%

nee

7720331 Renov. EM comp. gem./pompen buitengebied (IP 19)(K)

2019

106.162

106.162

0

80,70%

nee

7720335 Ren. verv. Biervliet (Driewegen ) fase 2 (IP 20)(K)

2020

329.858

329.858

0

60,26%

nee

7720336 Opt. waterbeh. Biervliet, Driewegen fase 2 (IP 20)(K)

2020

34.491

34.491

0

76,21%

nee

7720337 Renoveren/vervangen Sas van Gent fase 2 (IP 20)(K)

2020

1.949.927

1.949.927

0

14,55%

nee

7720338 Optimaliseren waterbeheersing Sas van Gent (IP 20)(K)

2020

202.599

202.599

0

11,91%

nee

7720339 Renoveren/vervangen achterst. onderhoud (IP 20)(K)

2020

393.789

393.789

0

14,39%

nee

7720340 Renoveren com.p gemalen/pomp buitengeb. (IP 20)(K)

2020

43.977

43.977

0

85,34%

nee

7720341 Afvalwater transportsysteem (IP 2021)(K)

2021

0

0

0

100,00%

ja

7720342 Renoveren/vervangen riool Axel (IP 2021)(K)

2021

703.012

703.012

0

0,14%

nee

7720343 Renoveren / vervangen - Koewacht (IP 2021)(K)

2021

976.012

976.012

0

0,10%

nee

7720344 Optimaliseren waterbeheersing Koewacht (IP 2021)(K)

2021

196.345

196.345

0

0,84%

nee

7720345 Optimaliseren waterbeheersing Terneuzen (IP 2021)(K)

2021

133.090

133.090

0

4,94%

nee

7720346 Renoveren/verv. achterstallig rioolonderh. (IP 21)(K)

2021

560.000

560.000

0

0,00%

nee

7720347 Renov. E/M comp. gemalen/pompen buitengeb. (IP 21)(K)

2021

123.000

123.000

0

0,00%

nee

7720348 Vervangen mechanische riolering buitengeb. (IP 21)(K)

2021

36.000

36.000

0

0,00%

nee

7720349 Achterstallig klimaat stedelijk gebied (IP 21)(K)

2021

212.191

212.191

0

1,31%

nee

7721761 Kolkenzuiger 42 (IP 2018)(K)

2018

41.529

41.529

0

88,13%

Ja

7730021 Huisvuilwagen 7 met kraan (IP 2015)(K)

2015

64.000

64.000

0

85,78%

nee

7730022 Huisvuilwagen 1 (IP 2016)(K)

2016

27.845

27.845

0

93,04%

nee

7730024 Bedrijfsafvalwagen 2 (IP 2017)(K)

2017

87.535

87.535

0

76,66%

nee

7730025 Huisvuilwagen 3 (IP 2018)(K)

2018

176.755

176.755

0

52,87%

ja

7730029 Hoogbouw Katspolder 15 ondergrondse containers(K)

2018

90.400

90.400

0

39,73%

nee

7730030 Routeoptimalisatie Software(K)

2018

30.000

30.000

0

0,00%

nee

7730031 Routeoptimalisatie Hardware(K)

2018

120.000

120.000

0

0,00%

nee

7730035 Huisvuilwagen zijlader 9 (IP 2021)(K)

2021

410.000

410.000

0

0,00%

nee

7730036 Huisvuilwagen 5 (IP 2021)(K)

2021

46.859

46.859

0

89,10%

nee

7730037 Perscontainer+achterbelading (IP 2021)(K)

2021

92.500

92.500

0

0,00%

nee

7730039 Diverse containers 2021

2021

-208.343

-208.343

0

ja

7730033 2 containers hoog met deksel (IP 2020)(K)

2020

2.085

2.085

0

94,44%

ja

7730034 2 containers hoog open (IP 2020)(K)

2020

0

0

0

100,00%

ja

7041740 Haakarmcontainers (IP 2017)(K)

2017

3.037

3.037

0

89,88%

ja

7830005 Verpl. superm. SvG: Infra openb. ruimte(K)

2004

194.216

194.216

0

2,89%

nee

7830014 Project stadsherstel binnenstad Tern.(K)

2004

-79.800

-194.823

115.023

106,87%

nee

7830046 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2016)(K)

2016

150.000

150.000

0

0,00%

nee

7830049 Projecten leefbaarheid kernen (IP 2017)(K)

2017

450.000

450.000

0

0,00%

nee

7830052 10 parkeerpl. planontwikk. Vlooswijkstr/Schoolweg(K)

2018

25.000

25.000

0

0,00%

nee

7830054 Plint Nieuwstraat Zuid Tern bouwkst IP 2019(K)

2019

-577.395

-577.395

0

142,77%

nee

7830055 Plint Nieuwstraat Zuid Tern inrichtingskst IP 2019(K)

2019

1.025.000

1.025.000

0

0,00%

nee

7830056 Plint Nieuwstr Zuid bouw rijp openb. infra IP 2019(K)

2019

346.013

346.013

0

53,24%

nee

7830057 Verbinding (winkel)gebieden, Axelsedam (IP 2021)(K)

2021

2.370.000

2.370.000

0

0,00%

nee

7220057 Aanleg camperplaats Sas van Gent(K)

2018

22.000

22.000

0

0,00%

nee

40.216.653

40.992.081

-775.428

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36