Programma's

Sport, cultuur en recreatie

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Tot dit programma behoren:

  • sportbeleid en activering;
  • sportaccommodaties;
  • cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie;
  • musea;
  • cultureel erfgoed;
  • media;
  • openbaar groen en (openlucht) recreatie.

Lasten & baten

Lasten

17.707

9,4 %

Baten

2.537

1,4 %

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36