Programma's

Overhead

Programma 10 Overhead

Tot dit taakveld behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in de primaire processen, waaronder:

  • directie
  • financiën
  • controlling
  • personeel en organisatie
  • ICT
  • facilitaire, bestuurs- en juridische zaken
  • huisvesting

Lasten & baten

Lasten

17.406

9,3 %

Baten

2.168

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36