Programma's

Sociaal domein

Programma 6 Sociaal domein

Tot dit programma behoren:

  • samenkracht en burgerparticipatie;
  • wijkteams;
  • inkomensregelingen;
  • begeleide participatie;
  • arbeidsparticipatie;
  • maatwerkvoorzieningen (Wmo);
  • maatwerkdienstverlening 18+;
  • maatwerkdienstverlening 18-;
  • geëscaleerde zorg 18+;
  • geëscaleerde zorg 18-.

Lasten & baten

Lasten

77.559

41,3 %

Baten

19.179

10,2 %

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36