Jaarrekening 2021

Baten Gerealiseerd€ -187.675

Een afwijking van € -5.207 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 187.675

Een afwijking van € 5.207 ten opzichte van de begroting

Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36