Veiligheid

Wat mag het kosten?

2021

2021

2021

2021

bedrag x € 1.000

geraamd primitief

laatste wijziging

werkelijk

verschil

1.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Lasten

4.849

4.726

4.795

-69

N

Baten

0

0

0

0

N

Saldo

4.849

4.726

4.795

-69

N

1.2 Openbare orde en Veiligheid

Lasten

844

987

962

25

V

Baten

49

164

194

30

V

Saldo

796

823

768

55

V

Totaal programma Veiligheid

Lasten

5.693

5.712

5.756

-44

N

Baten

49

164

194

30

V

Saldo

5.644

5.549

5.562

-14

N

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36