Veiligheid

Wat mag het kosten?

2021

2021

2021

2021

bedrag x € 1.000

geraamd primitief

laatste wijziging

werkelijk

verschil

Toevoegingen

Reserve budgetoverhevelingen

0

-67

-67

0

Saldo

0

67

67

0

V

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36