Veiligheid

Indicatoren

Nr.

Naam indicator

Eenheid

Bron

Jaar waarop cijfer betrekking heeft

Cijfer jaarrekening 2021

Vergelijkend cijfer

Vergelijking

I.06.

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren

Bureau Halt

2020

13

16

Zeeland

I.08.

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2020

1,6

1,3

Zeeland

I.09.

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2020

5,5

4,4

Zeeland

I.10.

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2020

1,1

1,3

Zeeland

I.11.

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

2020

5,8

5,6

Zeeland

Definities indicatoren

Onderstaand de definities van de indicatoren zoals deze vermeld staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl

6. Verwijzingen Halt
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

7. Harde kern jongeren
Deze indicator is met ingang van 2018 vervallen.

8. Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

9. Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

10. Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36