Veiligheid

Taakvelden

Wat willen we bereiken?

We streven naar een goede fysieke veiligheid en rampenbestrijding

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij leveren een bijdrage aan de Veiligheidsregio

Wanneer gereed?

doorlopend

Status

Wat hebben we gedaan?

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) rondde het concept meerjarenbeleidsplan 2022–2025 af. Het plan legden wij in oktober voor een zienswijze aan de gemeenteraad voor.  
Ook afgelopen jaar was de regionale projectorganisatie COVID-19 actief. Hierin werkten medewerkers van GGD, Veiligheidsregio en gemeenten samen. Vanuit onze organisatie stelden wij hiervoor opnieuw personele capaciteit beschikbaar.
Voor verdere toelichting verwijzen we naar het onderdeel verbonden partijen, VRZ.

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36