Jaarrekening 2021

I Balans en Toelichting

Doel van de geldlening

Restantbedrag v/d geldlening

Bedrag van de

Totaalbedrag

Restantbedrag van de geldlening

aan het begin v/h dienstjaar

in de loop v/h

v/d gewone

aan het eind v/h dienstjaar

dienstjaar te

en buitenge-

Totaal

Waarvan door

waarborgen/

wone aflossing

Totaal

Waarvan door

de gemeente

gewaarborgde

(10+12-13)

de gemeente

gewaarborgd

geldleningen

gewaarborgd

3

10

11

12

13

14

15

Totaal Haven

277.587

46.246

0

261.022

16.566

16.566

Totaal Onderwijs

550

550

0

0

550

550

Totaal Sport

125

125

0

26

99

99

Totaal Welzijn

137

137

0

16

121

121

Totaal Woningcorporatie

137.849

136.719

18.865

15.642

141.072

140.042

Totaal Zorg

635

635

0

60

575

575

Eindtotaal

416.883

184.412

18.865

276.766

158.983

157.953

Deze pagina is gebouwd op 05/30/2022 12:19:43 met de export van 05/30/2022 11:57:36